fascist flayer
2021

A magick scepter that anyone can use to flay misguided minds and heal collective consciousness. Minimal effort is required for full effectiveness. // Et tryllesepter at hvem som helst kan bruke til å flå forvillede sinn og helbrede kollektiv bevissthet. Minimal innsats kreves for full effektivitet.

part of Vestlandsutstillingen 2022 Monument curated by Espen Johansen  https://www.vestlandsutstillingen.no/utstilling/2022/

Kunstgaragen, Bergen, Norway

 


detail (lazy one-finger salute), photo: Erin Sexton

 


installation view, Kunsthuset Kabuso, Øystese, Norway, photo: Maya Økland